Zarząd Fundacji

Marek Czernecki – Prezes Zarządu


Dyrektorzy szkół

Agnieszka Zając – Szkoła Podstawowa Mała Akademia z oddziałem przedszkolnym w Kijowcu
Anna Kucharska – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Akademia Umiejętności w Lublinie
Anna Kucharska – Zespół Szkół Akademia Umiejętności w Lublinie (szkoły dla młodzieży)
Izabela Wyczółkowska – Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia Wnętrzne
Izabela Wyczółkowska – Szkoła Podstawowa Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym we Wnętrznem
Małgorzata Jasińska – Szkoła Podstawowa w Hannie
Paulina Aftyka – Szkoła Podstawowa Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym w Nowej Jedlance
Wioletta Szczepańska – Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia w Białej Podlaskiej
Wioletta Szczepańska – Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia we Włodawie
Wioletta Szczepańska – Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia w Zalesiu
Wioletta Szczepańska – Żłobek Mała Akademia we Włodawie