Fundacja Akademia Umiejętności została założona w sierpniu 2010 roku przez ludzi, którzy swoją pracę i pasję związali z edukacją. Powstała w oparciu o misję Fundacji Teresianum z którą do dnia dzisiejszego ściśle współpracuje, tworząc niejako jeden organizm. Działalność Fundacjii Akademia Umiejętności opiera się na niesieniu pomocy człowiekowi na wielu płaszczyznach. Naszym celem jest tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i wychowywania dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom, które takim wychowaniem się zajmują. Zakładamy i prowadzimy szkoły oraz przedszkola, dając również możliwość kształcenia dzieciom w placówkach, które miały być zlikwidowane lub zostały wcześniej zlikwidowane.


Fundacja prowadzi:

  • Szkołę Podstawową Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym w Nowej Jedlance
  • Szkołę Podstawową Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym w Kijowcu
  • Niepubliczny Żłobek AKADEMIA MALUCHA w Parczewie
  • Żłobek Mała Akademia we Włodawie
  • Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia we Włodawie
  • Żłobek Akademia Malucha w Białej Podlaskiej
  • Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia w Zalesiu
  • Szkołę Podstawową w Hannie