Od początku istnienia, jednym z istotniejszych elementów działalności Fundacji Akademia Umiejętności jest pomoc i ochrona placówek edukacyjnych. Co roku, nie tylko na terenie województwa lubelskiego w obrębie którego rozciąga się i koncentruje działalność Fundacji, samorządy dokonują przeglądu podległych im placówek oraz zasadności czy opłacalności ich funkcjonowania. Tak powstaje lista placówek przeznaczonych do likwidacji lub reorganizacji, wśród których znaleźć można na przykład szkoły niemające ani jednego ucznia czy te niedziałające już od jakiegoś czasu, których likwidacja na chwilę obecną jest tylko i wyłącznie formalnością. Niestety, na wspomnianą listę trafiają również szkoły do których uczęszczają dzieci.

Patrząc z perspektywy mieszkańców większych lub mniejszych miast, często nie zastanawiamy się nawet nad tym czym dla mieszkańców tych mniejszych miejscowości czy terenów wiejskich jest szkoła lub przedszkole. To nie tylko placówka edukacyjna położona w bliskiej odległości od rodzinnego domu, która kształci i wychowuje dzieci wspomagając przy tym rodziców, umożliwiająca kontakt z rówieśnikami. To również miejsce dające im wszystkim poczucie bezpieczeństwa, komfortu i wygody, miejsce zatrudniające określoną liczbę ludzi, będące kolejnym tak bardzo pożądanym na każdym obszarze pracodawcą. Podsumowując, każda taka placówka jest więc ogromnym skarbem, niejednokrotnie pełniąc przy tym rolę centrum życia kulturalnego i społecznego.

Fundacji Akademia Umiejętności prowadzi nieduże szkoły i przedszkola w miejscowościach na terenie województwa lubelskiego – m.in. w Holeszowie (gmina Hanna), Zawadówce (gmina Rejowiec), Kościeniewiczach (gmina Piszczac) czy Wnętrznem (gmina Stanin). Wszystkie te szkoły po konsultacjach społecznych i zgodzie władz lokalnych powstawały na miejscu likwidowanych placówek publicznych. Dzięki porozumieniu społecznemu i zgodzie, dzieci nadal uczęszczają do swoich szkół i nie muszą dojeżdżać wiele kilometrów by się uczyć, nauczyciele nadal mają pracę, a gminy mogły przedsięwziąć konieczne oszczędności finansowe.

Wiemy, że dla wielu z Państwa decyzja o likwidacji szkoły jest konieczną, a zarazem jedną z najtrudniejszych decyzji, podobnie jak dla rodziców i nauczycieli (wiążąca się w konsekwencji z perspektywą utraty miejsca pracy). Nie musi jednak tak być! Znowelizowana w 2008 roku, ustawa o systemie oświaty daje możliwość samorządom przekazywania niedużych szkół w ręce stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych. Jeżeli nosicie się Państwo z podjęciem decyzji o likwidacji szkoły prosimy o kontakt. Jesteśmy gotowi się spotkać, porozmawiać i wskazać inne drogi wyjścia.