Brak ofert – niestety, aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko : (

Podobnie jak w wielu firmach czy instytucjach, nasza działalność oparta jest na doświadczeniu i codziennej pracy wielu ludzi. Rozbudowana oraz dość szeroka oferta edukacyjna sprawia, iż jedną z najliczniejszych grup stanowią u nas nauczyciele, kształcący z wielkim zaangażowaniem i pasją uczniów naszych szkół, a także prowadzący szkolenia i kursy.

Fundacja to również jednostka organizacyjna, która w największym skrócie kontroluje i nadzoruje wszystkie przedsięwzięcia. Tworzą ją: zarząd wraz z osobami odpowiedzialnymi za jej bieżące funkcjonowanie oraz wszelkie formalności z tym związane. Dbamy o właściwy przepływ informacji, dokumentację i księgowość, przy kawie zmagając się z przeciwnościami i problemami.


Zgłoszenia

Zgłoszenia, zawierające CV i list motywacyjny można nadsyłać drogą elektroniczną na nasz adres e-mail lub na adresy naszych partnerów podane w treści poszczególnych ogłoszeń. Konkretne i zarazem najbardziej aktualne oferty publikujemy na niniejszej podstronie jak również na naszym blogu.

I na koniec, to ważne – ponieważ w ostatnim okresie dostajemy od Państwa mnóstwo przeróżnych zapytań czy zgłoszeń, co z jednej strony bardzo nas cieszy, prosimy jednak przed wysłaniem swojego zgłoszenia o chwilę uwagi oraz dokładne zapoznanie z poniższymi informacjami:

Rekrutując, nie poszukujemy osób wyłącznie „chętnych” do podjęcia pracy. Dużą uwagę zwracamy przede wszystkim na wykształcenie, które powinno być związane z ubieganym się przez Państwa stanowiskiem oraz na zdobyte już doświadczenie zawodowe czy chociażby wiek. Dziękujemy osobom młodym z wielkim zapałem, który nagle upływa po dwóch lub trzech tygodniach, osobom nie bojącym się pracy czy nowych wyzwań wyłącznie na papierze oraz tym nadwrażliwym na stres.

Szukamy i bardzo cenimy ludzi myślących, sumiennych, zdecydowanych, potrafiących samodzielnie organizować i wyznaczać sobie zadania, a następnie konsekwentnie je realizować. Jeśli więc mimo to nadal chcą Państwo wysłać do nas swe zgłoszenie, związane z pracą lub stażem, przyjść na rozmowę, warto przed tym jeszcze zapoznać się z prowadzoną przez nas działalnością i zastanowić co właściwie chcielibyście Państwo tu robić. To naprawdę proste i wiele ułatwia.


Praktyki

Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły, a w odbywanym aktualnie cyklu kształcenia istnieje obowiązek odbycia nieodpłatnej praktyki zawodowej możesz odbyć ją u nas. Należy pamiętać tylko, że praktyka zawodowa i zadania podczas niej realizowane powinny pokrywać się i być powiązane z danym kierunkiem kształcenia.

Obecnie wspomniany wyżej obowiązek (w kontekście naszych szkół) dotyczy wyłącznie słuchaczy szkoły policealnej, odbycie jednej nieodpłatnej praktyki zawodowej, związanej z danym kierunkiem kształcenia jest jednym z warunków ukończenia szkoły oraz dopuszczenia słuchacza do egzaminu zawodowego. Praktyki te mają wymiar 4 tygodni (tj. 20 dni roboczych) dla słuchaczy realizujących jeszcze starą podstawę programową.