26 wrzesień 2014
Kategoria:
SP Zawadówka
Komentarze: Możliwość komentowania Podziemne Państwo Polskie została wyłączona

Podziemne Państwo Polskie

75 rocznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego

Dzień 26 września 2014 roku, od wczesnych godzin porannych, przeżywaliśmy w naszej szkole w Zawadówce – świątecznie. Uczniów i nauczycieli przekraczających próg szkoły witały flagi w barwach narodowych. Od tygodnia w holu głównym budynku prezentowana była gazetka szkolna o bohaterach Podziemnego Państwa Polskiego. Na czwartej godzinie lekcyjnej odbył się uroczysty apel. Nauczyciel języka polskiego, w zwięzłym referacie, nakreślił genezę Podziemnego Państwa Polskiego. Zaprezentowane zostały także cele tej Organizacji ze szczególnym uwzględnieniem tajnego nauczania w warunkach okupacji. Spotkanie podsumowała Pani Dyrektor i zachęciła wszystkich uczniów do zapoznania się z życiorysami Delegatów na kraj Podziemnego Państwa Polskiego zamieszczonymi na naszej gazetce.

Komentowanie zostało wyłączone.